Meet Our Team


Dr. Aliye Karabulut-Ilgu, Ph. D.

Dr. Aliye Karabulut-Ilgu, Ph. D.

Director of OCATS
aliye@iastate.edu

Zhengzheng Xu, MS, M.Ed.

Zhengzheng Xu, MS, M.Ed.

Instructional Technology Specialist II
zzxu@iastate.edu

Melody Gustafson

Melody Gustafson

Student Services Specialist II
melodyg@iastate.edu

Dr. Becky Burzette, Ph.D.

Dr. Becky Burzette, Ph.D.

Research Scientist III
burzette@iastate.edu